Giv din støtte

Bed om klimahandling - her og nu

ANTAL MEDAFSENDERE

0

0

5.000

10.000

SEND NU

Snart skal vi vælge, hvem der skal lede vores land.

Valget kommer efter endnu en tør og historisk hed sommer, og klimakrisen har aldrig været mere aktuel. Derfor stiller vi tre klimakrav til politikerne. Nu har vi brug for din hjælp til at få svar på, om de vil støtte:

1) Et landbrug for fremtiden
2) Transporten på et grønnere spor
3) Ingen penge til kul, olie og gas
Læs mere om vores klimakrav her.

Det er op til os at stemme for et nyt politisk flertal, der forstår, hvor travlt vi har.

Med ét klik kan du spørge kandidaterne, om de støtter vores klimakrav. Så får du svar på, hvem der er klar til klimahandling her og nu.

Kandidatsvar

HVAD SIGER KANDIDATERNE?

PartiKandidatSvar
Se mere

Partierne

Hvem har flest grønne kandidater?

DE MEST GÆNGSE SPØRGSMÅL

Koalitionen

EN KAMPAGNE AF

Navigation

Organisationer

Greenpeace Danmark

Klimabevægelsen I Danmark

Mellemfolkeligt Samvirke

Rådet for Grøn Omstilling

Den Grønne Ungdomsbevægelse

DIVERSE

Klimakoalitionen © 2022

www.klimakrav.dk